Årsrapport
2017

Framtid

Den nye kommuneplanen slår fast at SUNS sin rolle i næringsarbeidet i Sunndal skal videreføres, og den nye næringsplanen 2015-2020 angir retning og rammer for arbeidsområder der SUNS fortsatt skal spille en aktiv rolle som utviklingsaktør.

Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Styret er godt fornøyd med stilling og resultat.

 

Signaturer Årsrapport 2017