Årsrapport
2016

Framtid

Den nye kommuneplanen slår fast at SUNS rolle i næringsarbeidet i Sunndal skal videreføres, og den nye næringsplanen 2015-2020 angir retning og rammer for arbeidsområder der SUNS fortsatt skal spille en aktiv rolle som utviklingsaktør.

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Styret er godt fornøyd med stilling og resultat.