Årsrapport
2017

Omsetning og resultat

Omsetningen i 2017 kom på 20 mill kr. Næringslivets egeninnsats i SuSu-Programmet utgjør 3,9 mill av omsetningen.

SUNS fikk et underskudd i driften på kr 238.927. Engangskostnader til nye nettsider og redusert prosjektaktivitet er noe av forklaringen. Underskuddet foreslås dekt av egenkapitalen.

Selskapet har en egenkapitalgrad på 43%. Sunndalsfondet (KOMP-midler) er da holdt utenom.

 

Salg av tjenester

Samlet administrasjonsinntekt / salg av tjenester kom på kr. 4 386 167.

SUNS har utført tjenester innen prosjektledelse, -drift og -regnskap i prosjekter der SUNS er delaktig. Videre utført daglig ledelse og regnskap for SNE og SNEs to datterselskap, samt utført tjenester for Aura Næringshage AS, Sunndal Næringsforening m.fl.

Prosjektrelaterte inntekter

Samlet prosjektrelaterte inntekter kom på 13 mill. kr.

Det største enkeltprosjektet har vært SuSu-programmet som utgjorde en omsetning på 8,9 mill. kr inkl. egeninnsats.

Utbytte

I 2013 inviterte Sunndal Sparebank til å kjøpe egenkapitalbevis i banken, noe SUNS og flere andre aktører i lokalt næringsliv valgte å gjøre. Ved en ny invitasjon i 2017 besluttet SUNS å kjøpe flere egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene har gitt SUNS utbytte godt over gjeldende rentenivå.

Høy aktivitet og god drift

Budsjettmessig styres SUNS mot et årsresultat på «null-pluss». Overskudd i driften fra tidligere år er tilført egenkapitalen. Til tross for driftsunderskuddet karakteriseres driften av selskapet også i 2017 ved høy aktivitet og god drift. Kompetente og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for SUNS sitt høye aktivitetsnivå.

Nøkkeltall

Samlet omsetning 2017

20,0 mill.

Inntekter 2017

Økonomisk utvikling

Egenkapitalutvikling