Årsrapport
2017
Skroll ned Til toppen

Formål og eiere

SUNS ble etablert i 1987 og har følgende formål:

Selskapets formål er å arbeide for å fremme næringslivet i Sunndal kommune. Det skal skje ved å bidra til etableringer av ny virksomhet og utvikling av eksisterende virksomhet ved bruk av de midlene selskapet rår over, og delta i andre selskaper som har som formål utvikle næringslivet i kommunen.

Selskapets eiere med prosentvis fordeling av aksjekapitalen:

Selskapets eiere Antall aksjer Prosentvis fordeling
Sunndal kommune 155 50,5
Sunndal Næringsforening 50 16,3
DDB AS (tidl. Fokus Bank) 25 8,14
Sunndal Sparebank 25 8,14
Sparebank1 SMN 25 8,14
Hydro Aluminium AS 25 8,14
LO Indre Nordmøre 2 0,65

Eierfordeling

Styre

Styret består av 6 medlemmer, sammensatt iht bestemmelsene i gjeldende vedtekter. Ordføreren i Sunndal kommune er styreleder og rådmannen er observatør i styret. Styret har i 2017 avviklet 7 styremøter og behandlet i alt 80 saker.

På den ordinære generalforsamlingen 19.06.17 ble følgende styre valgt for 1 år:

Styre Vara Representerer
Leder Ståle Refstie Bente Mosbakk Sunndal kommune
Nestleder Torstein Ottem Asbjørn Tronsgård Sunndal Næringsforening
Tove Hundseth Kjell Arne Nerland Sunndal kommune
Bergsvein Brøske Tine Grytnes Laskerud Sunndal Næringsforening
Britt Flo Oddveig Gikling-Bjørnå Fritt valgt
Eivind Torvik Jonny Melkild Hydro Aluminium ASA

Ansatte og arbeidsmiljø

Selskapet hadde per 31.12.17  5 ansatte, 2 menn og 3 kvinner. Styret består av 4 menn og 2 kvinner. Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Sykefraværsprosent 2017: 8,7%.

 

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Administrasjon

Administrasjonen har i 2017 bestått av:

Per Helge Malvik

Daglig leder
E: per.helge@suns.no
M: 908 59 380

Per Helge jobber med etableringer og utviklingstiltak innen hele næringsutviklingsområdet. Han har lang erfaring fra kommunal og privat virksomhet, bred kompetanse innen styrearbeid, bedriftsutvikling og prosjektledelse og har et betydelig nettverk lokalt og regionalt.

Kjernekompetanse innen strategi- og styrearbeid, prosjektutvikling og drift.

Per Helge har vært ansatt i SUNS siden 1999. Han er også daglig leder i Sunndal Næringseiendom.

Anne Gulla Hagen

Økonomileder
E: anne@suns.no
M: 905 20 521

Anne gir råd innen regnskap, drifts- og prosjektøkonomi overfor både etablerte og nyetablerte bedrifter. Kjernekompetanse er regnskap og økonomistyring, prosjektøkonomi, selskapsetablering og eiendomsutvikling.

Anne har vært ansatt i SUNS siden 1999, men hadde et avbrekk i 2009. Hun er også daglig leder i Mongstu Eiendom AS og Sjølseng Eiendom AS.

Ninni Innvik

Prosjektleder
E: ninni@suns.no
M: 975 33 942

Ninni jobber spesielt med rådgiving til de som er helt i startfasen med å starte bedrift, i tillegg andre prosjektoppgaver. Kjernekompetanse innen etablererveiledning, prosjektkoordinering og drift.

Ninni har vært ansatt i SUNS siden 2009.

Mette Sæter Ormset

Prosjektleder
E: mette@suns.no
M: 932 56 771

Mette jobber med rådgiving til nyetablerte og etablerte bedrifter. Hun har hovedansvaret for entreprenørskapsarbeidet, i tillegg til andre prosjektoppgaver.

Kjernekompetanse innen markedsarbeid, etablererveiledning og prosjektledelse.

Mette har vært ansatt i SUNS siden 2013.